Spolupráce

Naše advokátní kancelář úzce dlouhodobě spolupracuje s Jednotou českých právníků, nejstarší stavovskou organizací právníků v českých zemích, založenou již koncem 19. stol. významným českým právníkem Antonínem rytířem Randou. Člen sdružení JUDr. Pavel Tuma vykonává funkci prvního místopředsedy Jednoty českých právníků a tajemníka jejího Grémia, které sdružuje významné české právníky ze všech oblastí bez ohledu na jejich konkrétní profesi. JUDr. Tuma je nositelem řady právních ocenění, např. bronzové a stříbrné medaile Antonína Randy, nejvyššího vyznamenání JČP.

V rámci České republiky spolupracujeme taktéž s:

 • Doc. JUDr. Ladislav Soukup, Praha
 • JUDr. Jaroslav Vaněk, Havlíčkův Brod
 • Mgr. Petra Suchánková, advokátka Praha
 • Mgr. Peter Nahodil (trestní právo), advokát Praha
 • Mgr. Dita Runštuková, advokátka Praha

V rámci naší zahraniční spolupráce se obracíme na kolegy: 

Notáři:

 • JUDr. Marta Večeřová, Poděbrady 
 • Mgr. Martin Kopal, Kladno

Účetní a daňoví poradci, audit:

 • TMS tax consulting s.r.o.
 • Consultas – Audit s.r.o.
 • Ing. Marie Pradáčová, Praha
 • AKUS s.r.o, Praha
 • BDO Czech Republic, Ing. Tomáš Krolupper,bdo@bdo.czwww.bdo.cz

Znalci:

 • Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. 
 • Znalecká a realitní kancelář Kocourek s.r.o.

Překladatelé:

 • Právní překlady s.r.o. 
 • Dulcinea.cz

Exekutoři:

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.