Správní právo a správní řízení

Nabízíme komplexní zastupování a poradenství v oblasti správního práva – řešení přestupků, stavební řízení, správní žaloby, soudnictví, víza a pobyty.
Zastoupíme Vás ve správním řízení, zpracujeme návrhy na zahájení řízení či stížnost, pomůžeme s přípravou žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.