Pracovní právo

Nabízíme konzultace a právní úkony spojené s přípravou pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, stejně jako se zahájením a ukončením pracovního poměru. Zastoupíme Vás v soudních sporech, ať už jednáte jako zaměstnanec, zaměstnavatel nebo pracovní agentura. Zajišťujeme a konzultujeme – přípravy smluv, změny pracovního poměru, nároky zaměstnanců i zaměstnavatelů na příplatky či odstupné, zpracování vnitřních předpisů, zastupování v pracovněprávních sporech aj.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.