Naše služby

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

Autorská práva, ochranné známky, užitné vzory, ochrana práv na označení, nekalá soutěž. Hledáte profesionální pomoc ve sféře duševního vlastnictví? Naši advokáti Vám zajistí odbornou podporu a ochranu při poskytování (získání, převodu) licencí, prodeji (prodej = smluvní převod) či další dispozicí s právy i za účelem ochrany proti zneužití třetími osobami.
Majetkové záležitosti a rodinné právo

Majetkové záležitosti a rodinné právo

Pomůžeme Vám bezpečně vyřešit právní náležitosti a úkony spojené s rozvodem, péčí o nezletilé nebo úmrtím příbuzného. Nabízíme poradenství a asistenci v problematice úpravy společného jmění manželů nejen při rozvodu, výživného a výchovy dětí, převodů majetku a financí nebo dědictví a s ním spojené závěti či řešení nástupnictví.
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA

Poskytujeme komplexní poradenství a právní úkony spojené se zakládáním, vedením a úpravami obchodních společností, družstev nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ). Postaráme se o bezpečný a úspěšný průběh převodů kmenových listů, fúzí, akvizic či likvidace společnosti. Poradíme Vám ohledně nakládání s akciemi nebo jak zabránit vytvoření konkurence mezi společníky.
Pracovní právo

Pracovní právo

Nabízíme konzultace a právní úkony spojené s přípravou pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, stejně jako se zahájením a ukončením pracovního poměru. Zastoupíme Vás v soudních sporech, ať už jednáte jako zaměstnanec, zaměstnavatel nebo pracovní agentura. Zajišťujeme a konzultujeme – přípravy smluv, změny pracovního poměru, nároky zaměstnanců i zaměstnavatelů na příplatky či odstupné, zpracování vnitřních předpisů, zastupování v pracovněprávních sporech aj.
Právní audit, due diligence

Právní audit, due diligence

Provádíme právní audity, které upozorní na rizika plynoucí z nevýhodných smluvních podmínek, převodů, zvýší právní jistotu Vaší společnosti nebo pomohou ke správné investici. Zajistíme právní posouzení smluv, předpisů a dalších dokumentů. Vykonáváme revize soudních sporů a poradenství v oblasti nehmotného majetku. Výsledkem je závěrečná zpráva obsahující daná zjištění a návrhy úprav.
Právo informačních technologií

Právo informačních technologií

Internet, internetové podnikání a reklamy přinesly nové výzvy také v oblasti práva. Pomůžeme Vám k bezpečnému provozování e-shopů a portálů, zajistíme ochranu autorských práv k vašemu softwaru či online produktu. Specializujeme se dále na IT outsourcing, ochranu osobních údajů a GDPR, ochranu dobré pověsti firem apod.
PRÁVO NEMOVITOSTÍ

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Náš tým zajistí veškeré úkony z oblasti práva nemovitostí a stavebnictví – včetně prodeje, nákupu a pronájmu nemovitostí, zprostředkování smluv, daňového poradenství, spoluvlastnictví nebo developerských projektů. Zabezpečíme přípravu kupní, darovací a nájemní smlouvy, zastoupíme Vás při komunikaci s katastrálním či stavebním úřadem a poradíme během převodů nemovitostí – zástava, hypotéka, věcné břemeno.
Správní právo a správní řízení

Správní právo a správní řízení

Nabízíme komplexní zastupování a poradenství v oblasti správního práva – řešení přestupků, stavební řízení, správní žaloby, soudnictví, víza a pobyty.
Zastoupíme Vás ve správním řízení, zpracujeme návrhy na zahájení řízení či stížnost, pomůžeme s přípravou žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.
Vymáhání závazků a pohledávek

Vymáhání závazků a pohledávek

Řešíte soudní spor ohledně pohledávek či závazků?
Obraťte se na naše profesionály s bohatými zkušenostmi s vymáháním závazků i pohledávek. Pomůžeme Vám v oblastech správy a řešení pohledávek, soudních sporů, exekucí, insolvenčních a rozhodčích řízení, zástavního práva, úvěrů, zápůjček či náhrady škody. Postaráme se rovněž o zajištění nebo ručení závazků, nakládání se směnkami a směnečná řízení.
Zdravotní právo

Zdravotní právo

Nabízíme profesionální záštitu a poradenství pro nemocnice, zdravotnická zařízení, lázně, lékaře i pacienty. Zastoupíme Vás ve sporech o náhradu škody na zdraví, poradíme Vám při řešení nehmotné újmy a postaráme se o zabezpečení práva na ochranu osobnosti a soukromí. Bezpečně Vás provedeme problematikou prodeje a převodů lékařské praxe nebo při sporech s pojišťovnami či nemocnicemi.
Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.