Zdravotní právo

Nabízíme profesionální záštitu a poradenství pro nemocnice, zdravotnická zařízení, lázně, lékaře i pacienty. Zastoupíme Vás ve sporech o náhradu škody na zdraví, poradíme Vám při řešení nehmotné újmy a postaráme se o zabezpečení práva na ochranu osobnosti a soukromí. Bezpečně Vás provedeme problematikou prodeje a převodů lékařské praxe nebo při sporech s pojišťovnami či nemocnicemi.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.