Změny v silničním provozu

14.3.2024

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela silničního zákona, která přinela řadu významných změn v oblasti silničního provozu. Tyto změny mají dle Ministerstva dopravy za cíl zvýšit bezpečnost na českých silnicích, zefektivnit provoz a zároveň zpřísnit sankce za nejzávažnější dopravní přestupky. Se začátkem ledna rovněž řidičům odpadla povinnost vozit u sebe zelenou kartu a řidičský průkaz. Fakticky také není nutné u sebe mít občanku. Všechny tyto doklady si policie umí najít online v registru.

Odebrání řidičského oprávnění:
Mezi klíčové novinky patří zavedení pravidel "2 krát a dost" pro nejzávažnější přestupky a "3 krát a dost" pro středně závažné přestupky. Tento princip znamená, že pokud řidič dvakrát během tří let spáchá některý z nejzávažnějších přestupků, bude mu odebráno řidičské oprávnění. Tyto nejzávažnější přestupky zahrnují např. jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví či překročení povolené rychlosti o více než 40 km/h. Obdobné pravidlo platí i pro tzv. středně závažné přestupky, kam spadá např. překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h, nezastavení na stopce či nedání přednosti v jízdě.

Zjednodušení bodového systému:
Novela zákona přináší zjednodušení bodového hodnocení. Počet skupin trestných bodů se redukuje z pěti na tři kategorie:
- 2 body: Za méně závažné přestupky, jako je překročení rychlosti o méně než 10 km/h.
- 4 body: Za středně závažné přestupky, jako je překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec), opuštění místa nehody, neprodlené nezastavení vozidla, neoznámení Policii ČR o nehodě, neprokázání totožnosti.
- 6 bodů: Za nejzávažnější přestupky, jako je jízda pod vlivem alkoholu/návykové látky (nad 0,3 ‰), stav vylučující způsobilost k řízení, odmítnutí testu na alkohol/návykové látky, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, otáčení/couvání/jízda v protisměru na dálnici, porušení zákazu předjíždění, "jízda na červenou", překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec), ohrožení chodce, dopravní nehoda s ublížením na zdraví.

Řidič přijde o řidičský průkaz po nasbírání 12 bodů. Pokud řidič dvakrát spáchá přestupek za 6 bodů nebo třikrát za 4 body, také přijde o řidičský průkaz.

Řízení od 17 let:
Nově bude možnost získat řidičský průkaz skupiny B od 17 let v režimu L17. Kurz autoškoly může adept začít v 15,5 letech. Žadatel musí absolvovat standardní výcvik v autoškole a úspěšně složit závěrečné zkoušky.
Mladý řidič do 18 let smí řídit pouze pod dohledem zkušeného řidiče (mentora). Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Režim L17 je zaznamenán v Evidenční kartě řidiče mladého řidiče i mentora. Mentor musí mít řidičské oprávnění skupiny B minimálně 10 let, nesmí mít zákaz řízení a žádný záznam v bodovém systému. Mladý řidič může mít až 4 mentory. Pokud začínající řidič v režimu L17 spáchá závažný přestupek, musí absolvovat vzdělávací kurzy.

Potřebujete-li právní pomoc v přestupkovém řízení, neváhejte se na nás obrátit!

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.