25 let zkušeností<br>v oblasti právních služeb
25 let zkušeností
v oblasti právních služeb

v oblasti právních služeb

Chci si domluvit schůzku
Kontaktujte nás

povinné položky

Advokátní kancelář TMS

Našim cílem je poskytování kvalitních právních služeb jasnou a srozumitelnou formou českým a zahraničním klientům
podle jejich individuálních potřeb a záměrů.

Majetkové záležitosti a rodinné právo

Majetkové záležitosti a rodinné právo

Poradenství ve věcech majetku a jeho správy a smluvní úprava, řešení nástupnictví a dědické právo (závěti, převody, zajištění), úprava společného jmění manželů (zrušení, zúžení, vypořádání), rozvody, výživa a výchova nezletilých, výživné mezi manželi, dispozice s rodinným majetkem – závěti, převody, zajištění
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA

Zakládání a změny společností, družstev a společenství vlastníků jednotek, převody, přeměny, fúze, kmenové listy, akcie, likvidace společností, poradenství pro družstva a SVJ
PRÁVO NEMOVITOSTÍ

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Kupní, darovací, nájemní smlouvy, prohlášení vlastníka, spoluvlastnictví a jeho vypořádání, stavební právo, developerské projekty, řízení u katastrálních úřadů a stavebních úřadů
Vymáhání závazků a pohledávek

Vymáhání závazků a pohledávek

Správa a řešení pohledávek i závazků, soudní spory, exekuce, insolvenční řízení včetně zpracování insolvenčních návrhů a přihlášek, rozhodčí řízení, zajištění a ručení závazků, zástavní práva, směnky a směnečná řízení, úvěry a zápůjčky, náhrada škody, ochrana osobnosti a sportovní právo
JUDr. Pavel Tuma
Osoby

JUDr. Pavel Tuma

V roce 1992 založil advokátní kancelář, která se postupně rozšířila a fungovala pod názvem TUMA • MIHALIK • SOUKUP. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, správní, rodinné, pracovní právo, na záležitosti obchodních společnosti, nemovitostí. Hovoří česky, rusky a částečně německy.
Je prvním místopředsedou Jednoty českých právníků, tajemníkem Grémia Jednoty českých právníků a předsedou správní rady nadace Právnický dům. Nositel prestižního právnického vyznamenání medaile Antonína Randy a pamětní medaile Pražského sdružení Jednoty českých právníků.
JUDr. Vendelín Mihalik
Osoby

JUDr. Vendelín Mihalik

Mezi jeho specializace a právní hobby patří zejména obchodní právo, právo nemovitostí, sportovní právo, sporná agenda, poskytuje služby klientům ze zahraničí. Hovoří česky, plynně anglicky a rusky. Advokátem od roku 1998.
JUDr. Martin Soukup, Ph.D.
Osoby

JUDr. Martin Soukup, Ph.D.

Věnuje se především obchodnímu právu, právu nemovitostí, správě a řešení majetkových záležitostí, nástupnictví, ochranným známkám a sporné agendě. Dále se dlouhodobě zabývá i majetkovými restitucemi, dědickému právu se zahraničními prvky a práci pro zahraniční klientelu a české krajany. Hovoří česky, plynně anglicky a částečně německy a rusky. Advokátem od roku 2003.
Mgr. Tereza Kocourková, B.A.
Osoby

Mgr. Tereza Kocourková, B.A.

Ve své praxi se především věnuje právu nemovitostí a stavebnímu právu, dále právu obchodních společností včetně fúzí a přeměn a smluvnímu právu. Zabývá se taktéž i dědickým právem a spornou agendou a smluvními závazky. Hovoří česky, plynně anglicky a španělsky. Advokátem od února 2015.
Mgr. Lucie Helebrantová
Osoby

Mgr. Lucie Helebrantová

Zaměřuje se na spornou agendu, občanské právo, obchodní právo zejména právo obchodních společností a směnečné právo a dále na práva duševního vlastnictví zejména na oblast ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a na další práva k nehmotným statkům. Zastupuje klienty v soudních sporech. Hovoří česky a částečně německy. Advokátkou od července 2017.
Mgr. Jakub Fendrych
Osoby

Mgr. Jakub Fendrych

Zabývá se především spornou agendou, právem občanským a manželským majetkovým právem. V obchodním právu se specializuje na oblast obchodních společností, agendu obchodního rejstříku a směnečné právo. Zastupuje klienty v soudních sporech. Hovoří česky, anglicky a částečně německy. Advokátem od ledna 2018.
Mgr. Petr Janda
Osoby

Mgr. Petr Janda

Mezi jeho hlavní specializace a oblíbené právní obory patří civilní právo, řešení sporů a insolvencí, obchodní právo a korporace, pracovní právo a právo nemovitostí. Hovoří česky, anglicky a německy. Advokátem od dubna 2017.
Mgr. Vojtěch Teska
Osoby

Mgr. Vojtěch Teska

Zaměřuje se na právo občanské, zejména na závazky a smluvní agendu, na právo obchodní se specializací na oblast obchodních společností a agendu obchodního rejstříku, dále též na právo ochranných známek. Zastupuje klienty při jednání a v soudních sporech. Hovoří česky, anglicky a francouzsky. Advokátem je od října 2013.
Mgr. Martina Tesková
Osoby

Mgr. Martina Tesková

Její specializací je právo občanské, zejména smluvní, rodinné a právo nemovitostí, zaměřuje se taktéž na právo obchodních společností a družstev, zastupuje klienty v soudních sporech. Hovoří česky, anglicky a částečně německy.
Mgr. Tomáš Bečko
Osoby

Mgr. Tomáš Bečko

Součástí našeho týmu se stal v roce 2017 ještě jako student Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou dokončil v lednu 2018. Zabývá se především spornou agendou a obchodním právem. Hovoří, česky, anglicky a částečně německy.
Pavlína Matoušková
Osoby

Pavlína Matoušková

Office manager a duše naší kanceláře.
Jitka Nečasová
Osoby

Jitka Nečasová

Odborná asistentka a účetní.
Reference

ALBIXON a.s.

Na spolupráci s advokátní kanceláři oceňujeme především profesionální přístup, flexibilitu a schopnost přizpůsobit se individuálním požadavkům naší společnosti. Významným prvkem jejich služeb je i komplexnost služeb, jež zasahuje do dalších oblastí, ať již v rámci daňového poradenství prostřednictvím externí spolupráce, či do zahraničí v rámci našeho podnikání i mimo území České republiky 

ALBIXON a.s.
Reference

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Advokátní kancelář TMS nám poskytuje právní služby již dlouhodobě, a to nejen ve sporové agendě, ale i při každodenní činnosti a provozu naší společnosti v širokém spektru právních oblastí – ať již v pracovním právu, obchodním právu, právu nemovitostí či ve vztahu k autorskému právu. Jsme spokojeni zejména s profesionalitou a odborností této spolupráce, což zakládá naší důvěru v tuto advokátní kancelář.

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Reference

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

S advokátní kanceláří TMS Legal jsme velmi spokojeni. Jako společnost využíváme služeb ve věci obchodního práva při řešení pohledávek již několik let. AK reaguje na naše požadavky velmi rychle a spolehlivě. Pohledávky se nám díky této kanceláři daří úspěšně minimalizovat. 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Reference

Symbion CZ s.r.o.

S JUDr. Martinem Soukupem, potažmo advokátní kanceláří TMS, jsme v intenzivní spolupráci již od roku 1998. Během této doby jsme společně měli možnost vyzkoušet řadu disciplín, které čekají na každý podnikající subjekt s přesahem do mezinárodního prostředí. V rychlém ohledu jde o obchodní smlouvy a podmínky, pracovní právo, správa pohledávek, právo v oblasti IT a duševního vlastnictví, zastupování v zahraničí apod.  Oceňuji zejména výsledky a pak spolehlivost, rychlost, jasný výklad problému (CZ, AJ, NJ,) v relaci na možná řešení včetně upozornění na dílčí rizika

Symbion CZ s.r.o.
Reference

ALUTEC KK s.r.o.

Naši právníci z TMS nám významně pomohli při akvizici zavedené a úspěšné exportní firmy ALUTEC KK  s.r.o., jak v České republice, tak na Slovensku. Provedli nás právně celým, poměrně náročným procesem, včetně zpracování právního auditu (due diligence), nelehkých jednání o bankovním financování a zajištění a jednání s původními majiteli. Akvizice proběhla rychle a úspěšně. 

ALUTEC KK s.r.o.

Přečtěte si

Víte, že od 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nové nařízení GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů? Dodržování Obecného nařízení - GDPR je jednou z cest, jak chránit své zaměstnance a své klienty v dané oblasti. Zároveň z něj však vyplývá celá řada povinností nejen pro zaměstnavatele a poskytovatele služeb. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Máte ve svém podniku v tomto ohledu vše správně nastaveno? Jsme připraveni Vám s tím pomoci
Stránku se nepodařilo načíst.