JUDr. Martin Soukup, Ph.D.

JUDr. Martin Soukup, Ph.D.

Věnuje se především obchodnímu právu, právu nemovitostí, správě a řešení majetkových záležitostí, nástupnictví, ochranným známkám a sporné agendě. Dále se dlouhodobě zabývá i majetkovými restitucemi, dědickému právu se zahraničními prvky a práci pro zahraniční klientelu a české krajany. Hovoří česky, plynně anglicky a částečně německy a rusky. Advokátem od roku 2003.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.