Účinnost převodu podílu vůči společnosti

19.9.2022

Aby mohla smlouva o převodu obchodního podílu vyvolávat účinky vůči společnosti, ve které je podíl převáděn, zákon o obchodních korporacích stanoví mimo jiné podmínku, že taková smlouva musí být společnosti doručena. To se obvykle děje tak, že člen statutárního orgánu (u společnosti s ručením omezeným je to jednatel) připojí při převzetí smlouvy doložku o jejím převzetí „za společnost“. Co když ale ve smlouvě toto formální prohlášení chybí, zároveň však podpis za některou ze smluvních stran připojuje osoba, která je současně členem statutárního orgánu společnosti? Je pak smlouva o převodu podílu společnosti správně a platně doručena? Vrchní soud v Olomouci dovodil, že i za této situace je smlouva doručena společnosti, a tedy vyvolává vůči společnosti právní účinky. Je tomu tak proto, že člen statutárního orgánu, který je za společnost oprávněn jednat, již o uzavřené převodní smlouvě ví, z čehož se odvozuje, že tuto vědomost má i společnost.

Potřebujete uskutečnit změny ve společnosti nebo se jen poradit? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.